Priser og medlemsbetingelser

Priser sæson 2019/20

             

Tilmelding og medlemsbetingelser

Vi har løbende tilmelding, så længe der er plads på holdene, og man kan sagtens starte op midt i en måned. Ved opstart midt i en måned, reguleres prisen for den første måned, så man kun betaler for den tid, der er tilbage af måneden. 

Man kan tilmelde sig på Bogholder Alle i forbindelse med en gratis prøvetime, eller ved at kontakte os på tlf. : +45 41 88 22 55 eller skrive til os på: info@copenhagenseniorfitness.dk

Ved E-mail, husk at oplyse både Navn, adresse, tlf.nr, e-mail og fødselsdato, samt de hold som du ønsker at tilmelde dig.

Man tilmelder sig som udgangspunkt et eller flere faste hold. Det er dog  muligt at lave en fleksordning, hvis man ikke har mulighed for, at komme på faste dage. Det er også muligt (efter aftale), at skifte hold undervejs, hvis man ønsker det, så længe der er plads på det/de hold man ønsker at skifte til. 

I tilfælde af fravær på sit/sine tilmeldte hold, grundet f.eks kortere sygdom, er det også muligt (efter aftale), at tage erstatningstimer, ved at deltage på andre hold. Erstatningstimerne aftales på forhånd, så hurtigt som muligt efter tabt time/timer, og tages som udgangspunkt, inden for samme måned som fraværet. Aftale af erstatningstimer kan ske ved kontakte os pr.tlf eller e-mail.   

Betaling

Ved tilmelding betales der hverken oprettelses-eller indmeldelsesgebyr. Dette er gratis.

Den første måned betales det beløb der svarer til, hvor lang tid der er tilbage af måneden fra man er startet. Derefter er prisen pr.måned fast, således at månedsprisen er den samme hver måned, selvom en måned  evt. har skoleferie eller helligdage. Den samlede udgift for al undervisningen hele året, er delt ud på 11 ens betalinger, så der betales 11 måneder (11 rater) om året (august-juni). Juli måned er betalingsfri. Her holder Copenhagen Seniorfitness lukket. Ellers er der undervisning/træning hele året, og medlemskabet samt den månedlige betaling er fortløbende, indtil evt. udmeldelse. Man er dermed også automatisk garanteret plads på sit/sine faste tilmeldte hold, også efter sommerferien i juli måned.

Betalingen forfalder hver d. 1 i måneden (forud), og seneste rettidige indbetaling er d. 1 i måneden. Indbetalingen foretages til Copenhagen Seniorfitness konto, som oplyses ved tilmelding. 

Tilmelding til flere hold

Man kan løbende tilmelde sig flere hold, hvis man ønsker dette. Så længe der er plads på det/de ekstra hold, som man ønsker at tilmelde sig. Tilmelding til ekstra hold, foretages på samme måde som ved alm. tilmelding, på Bogholder Alle, eller ved at kontakte os pr. tlf eller E-mail, med oplysning om det/de ekstra hold som man ønsker at tilmelde sig. Husk at påføre både navn og medlemsnummer ved E-mail. Er der plads på det/de ønskede hold, tilmeldes man og prisen pr måned bliver derefter reguleret, så den svarer overens med det samlede antal tilmeldte hold. 

Ønsker man at framelde sig nogle af sine tilmeldte hold, og dermed gå ned i antal hold om ugen, er dette også muligt. Dette skal dog meddeles skriftligt til info@copenhagenseniorfitness.dk senest  d. 1 i  en måned, for at træde i kraft fra og med d. 1 måneden efter. Husk at oplyse både navn og medlems nummer.  

Udmeldelse

Udmeldelse kan til en hver tid finde sted, dog med et varsel på løbende måned plus en måned, og skal således meddeles senest  d. 1 i  en måned, for at træde i kraft fra og med d. 1 måneden efter. Udmeldelse skal foretages skriftligt og sendes til: info@copenhagenseniorfitness.dk Husk at oplyse både fornavn og efternavn, fødselsdato samt  medlemsnummer. 

Genindmeldelse

Ønsker man, efter en evt. udmeldelse, på et senere tidspunkt at melde sig ind igen. Betales der i denne forbindelse et indmeldelsesgebyr på 299 kr.

Ved længerevarende sygdom

I tilfælde af længerevarende sygdom (mere end en måned), kan medlemskabet sættes i bero. Evt. bero, skal varsles skriftligt til info@copenhagenseniorfitness.dk senest d.15 i måneden, med virkning fra og med d.1 måneden efter. Husk at oplyse både fornavn og efternavn, fødselsdato, medlemsnummer, samt årsag til bero. Man betaler ikke i den tid, som medlemskabet er sat i bero i, men først fra man igen påbegynder sin træning. Man kan sætte medlemskabet i bero i op til 3 måneder, hvorefter det skal genoptages. Skulle en udmeldelse, i perioden hvor medlemskabet er sat i bero i, mod forventning blive aktuel, skal denne ske efter de almindeligt gældende betingelser for udmeldelse, med et varsel på løbende måned plus en måned. Det vil sige, at en udmeldelse skal finde sted senest d.1 i måneden, måneden før medlemsskabet ellers er sat til at skulle genoptages.